Basisvoedingen

Bio TKA Basisvoeding is van organisch (40%) minerale (60%) aard.

Organisch minerale bemesting verschilt veel van de gebruikelijke minerale bemesting.

Minerale plantenvoeding heeft geen enkele binding met het substraat en opname is afhankelijk van het wortelsysteem.

Organische (plantaardige) meststofmoleculen kunnen bufferend werken, blijven voor plantopname beschikbaar en gaan niet verloren door drainage.

Hierdoor kan de plant continu beschikken over de benodigde nutriënten en kan een optimaal eindresultaat behaald worden, zowel in kwaliteit als in kwantiteit.

Toont alle 9 resultaten